Splošni pogoji

Nahajate se na spletnem portalu mikstone.com v lasti Mitja Kunstlja (v nadaljevanju: avtor spletnega portala).

Pogoji uporabe mikstone.com

Z registracijo oziroma s prijavo na mikstone.com uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Če se s pogoji ne strinjate, vam uporabo storitve odsvetujemo.

Vaš dostop do mikstone.com in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (v nadaljevanju: ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2). Ta spletni portal upravlja Mitja Kunstelj.

Ti pogoji uporabe veljajo za spletni portal mikstone.com in zadevajo tako registrirane kot neregistrirane uporabnike (v nadaljevanju: uporabniki) ter tudi kupce in naročnike. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal mikstone.com, razen za posamezne storitve, ki imajo svoja pravila uporabe, kot je posebej določeno. Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato tem priporočamo seznanitev s pogoji uporabe in politiko zasebnosti, ki je sestavni del teh pogojev uporabe.

Ob prijavi oziroma ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami pogojev uporabe spletnega portala mikstone.com, ki so veljavni v trenutku prijave oziroma registracije. Uporabnik je s prijavo na mikstone.com vsakič znova posebej opozorjen na te pogoje in s prijavo potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe.

Avtor spletnega portala si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in do izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Avtor spletnega portala si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega portala mikstone.com. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer začnejo spremembe veljati na dan objave.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe, zaščita avtorskega dela

Spletni portal mikstone.com smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetniki ali uporabniki licence so lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je v primeru citiranja vsebin storitve narediti povezavo na spletni portal mikstone.com, če to ni mogoče (televizija, radio), pa citirati vir. Uporabnikom priporočamo, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja na družbena omrežja, ki so na voljo v okviru storitve.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava, to dolžan odstraniti. Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika mikstone.com prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke z mikstone.com ali iz mobilne aplikacije.

Imetnik avtorskih pravic za avtorska dela, objavljena v tiskanih in digitalnih izdajah družbe medijskih vsebin mikstone.com, je Mitja Kunstelj. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pisne pogodbe.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Zavedamo se, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. S podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Evropskega Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) ter ZVOP-2.

Politika zasebnosti

Spoštujemo vašo zasebnost in želimo do uporabnikov ostati transparentni. Zavezujemo se, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali skrbno, jih obdelovali v skladu z načelom zakonitosti in poštenosti ter samo za namene, za katere so bili zbrani.

Zagotovitev vaših osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena obveznost za obisk spletne strani, vendar za uporabo določenih storitev na spletnem portalu mikstone.com , morate opraviti registracijo, pri kateri morate posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Zagotovitev zahtevanih podatkov je namreč nujna za uporabo teh storitev. Brez njih uporaba storitev ni možna.

Registracijo lahko uporabnik izvede le v svojem imenu in za svoj račun, razen če to opravi z izrecnim pisnim pooblastilom druge osebe za to drugo osebo. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter k nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje avtorja spletnega portala. Avtor spletnega portala ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Za uporabo storitev na spletnem portalu mikstone.com (t. i. storitev informacijske družbe) mora biti uporabnik star najmanj 15 let, medtem, ko za veljavno sklenitev naročniškega razmerja pa najmanj 18 let. Če je otrok mlajši od 15 let, je njegova privolitev v uporabo storitev na spletnem portalu veljavna le, če jo da ali odobri eden od staršev otroka, njegov skrbnik ali oseba, ki ji je podeljena starševska skrb.

Uporabniki osebnih podatkov

Pri posameznih obdelavah osebnih podatkov lahko sodelujejo tudi zunanje organizacije, ki v imenu in za račun avtorja spletnega portala obdelujejo vaše osebne podatke. Tako lahko do vaših podatkov dostopajo tudi druge osebe, ki pa podatke obdelujejo le v okviru pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in pod nadzorom upravljavca. Pogodbeno so zavezane zagotavljati vse ustrezne zaščitne in varnostne ukrepe, da izpolnijo zakonske zahteve iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in s tem zaščitijo pravice ter svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Glede na zgoraj navedeno do podatkov o obiskovalcih spletne strani, registriranih uporabnikih in naročnikih tako lahko za potrebe vzdrževanja spletne strani dostopajo tudi ponudniki storitev vzdrževanja spletne strani, pri katerih se podatki tudi hranijo.

Za potrebe izvajanja neposrednega trženja do podatkov na spletni strani dostopajo tudi ponudniki oglaševalskih storitev.

Osebne podatke posameznikov, ki jih obdelujemo na spletni strani, ne posredujemo tretjim osebam, razen na podlagi izrecne zahteve uporabnika, ki ima za pridobivanje takšnih osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Piškotki

Spletni portal mikstone.com uporablja informacijske tehnologije anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnega portala mikstone.com, odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (t. i. piškotke, ang. cookies).

Piškotki so male besedilne datoteke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik ali kakšno drugo napravo, ko ta prvič obišče določeno spletno stran, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in prijetno.

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine) in pri zbiranju raznih statistik o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja posamezne spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil, potem ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Kljub temu sme upravljavec v skladu z 225. členom ZEKom-2 na napravi uporabnika shranjevati piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Izdajatelj agregirane izsledke meritev uporablja za statistično obdelavo z namenom izboljšanja ponudbe spletnega portala mikstone.com, za prikazovanje oglasov in za izboljšanje uporabniške izkušnje na način, ki zagotavlja in varuje zasebnost posameznih uporabnikov. S soglašanjem s temi pravili šteje, da uporabnik pristaja na uporabo piškotkov in da ob preprečevanju njihovega odlaganja na spletnem portalu izdajatelja (npr. registracija) na uporabnikovem računalniku oziroma drugi napravi stran morda ne bo pravilno delovala.

Na spletnem portalu mikstone.com uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do težav s stranjo, pretiranega oglaševanja (ni namreč mogoče uveljaviti omejitve števila prikazov posameznega oglasa) in drugih težav.

Če boste soglasje za piškotke dali, pa si boste pozneje premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškotke izbrisali. Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo, ali želite piškotke. Na spletnem portalu mikstone.com v članke občasno vpenjamo tudi vsebine s tujih strani. To se po navadi stori s tehnologijo iframe, kar pomeni, da uporabniku s tehničnega vidika serviramo vsebine tretjih strani skupaj z njihovimi piškotki.

V Ljubljani, 15. 11. 2023

Dobrodošli!

Vpiši se za dostop do računa

Ustvari nov račun

Izpolni obrazec za registracijo

Retrieve your password

Prosimo vnesite uporabniško ime ali email, da resetirate geslo.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Ste prepričani, da želite preklicati naročnino?